Spelinformatie

190309 bridgeweetjes
 

190411 bridgeweetjes

 

 

 

Negen tips bij het zoeken naar een bridgepartner

⦁ Neus rond op www.bridgepartner­gezocht.n1

⦁ Neem contact op met een insider van de club naar keuze.

⦁ Kies een partner van ongeveer gelijk kwaliteitsniveau.
⦁ Speel enkele malen proef met de kandidaat, alvorens een verbinte­nis aan te gaan.
⦁ Leg uit wat u wel en niet prettig vindt aan tafel.

⦁ Zoek naar clubs in de omgeving met een introductietraject.
⦁ Weeg af of beide ambitieniveaus met elkaar stroken.

⦁ Denk twee keer na of spelen met uw levenspartner een goed idee is.

⦁ Overweeg om met verschillende partners te spelen, bijvoorbeeld met de een op
de club en de ander de kroegendrives, als deze interes­ses niet samenvallen